Yamaha YSL-446G Tenorposaune mit Quartventil

Yamaha Logo