Yamaha YSL-620 Tenorposaune mit Quartventil

Yamaha Logo